Forfatterarkiv: Sturla

.

Akkvisasjon: søk, kjøp, utleie, taksering og salg av eiendom.

Utvikling: analyse, tilrettelegging, arkitekturtilpasning og plangrep.

Problemløsning: planlegging- og byggesak, advokatbistand og bærekraftig utvikling.

T: 22 46 30 00 / F: 22 46 30 01 / M: 97 04 00 04 / E: sfr(@)verdimegleren.no

All rights reserved 2003 – 2023