Gjennomførte prosjekter

Leiligheter på Alværn, Nesodden

Opprydning og refinansiering av skakkjørt eiendomsutviklingsprosjekt ved Alværn på Nesodden. Utbygger var i ferd med å gå av seg skoene og det eneste som var realisert var en utsprengt byggegrop og tre av 26 leiligheter var solgt. Vi gikk inn i prosjektet, tegnet om til 31 leiligheter, utarbeidet nytt salgsmateriell og fikk solgt 80% av leilighetene i løpet av kort tid. Ettersom prosjektet var tegnet noe om fikk vi også realisert og solgt 10 eneboligtomter. Deretter ble finansieringen sikret, og vi fikk gjennomført prosjektet til alles tilfredshet.

Omsorgboliger, Bærum

Fant en passende tomt, tok kontakt med kommunen og pårørende til interessenter for omsorgsboliger (ungdommer med foresatte som ønsket boliger med omsorg). Stiftet borettslag og omregulerte tomten. Fikk tegnet, prosjektert og kommunen gjennomførte deretter utbyggingen. I dag er boligene klar til innflytting. Hele prosjektet er universelt utformet for bolig til ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Eneboliger i rekke, Stovner, Oslo

Prosjekt med 12 boliger var ferdigstilt iht utbygger og kjøperne hadde flyttet inn. Likevel manglet nødvendig offentlig dokumentasjon, bl.a. ferdigattest. Det viste seg også å være gjenstående arbeider som ikke var utført i henhold til kjøpekontrakt. Vi ryddet opp i dette og fikk frigitt sårt trengte likvide midler for byggherre og tilfredsstilt kjøpernes krav.

Eiendomsdigitaliseringsprosjekter, Oslo

Utvikling av digital eiendomsmeglertjeneste for flere av Oslos ledende eiendomsmeglerforretninger, digitalt e-læringsprogram i retningslinjer og rutiner (Internkontroll) for Norges Eiendomsmeglerforbund. Pilotutvikling for digitalisering av planlegging og byggesak for Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten (forløperen for dagens saksinnsyn).

Nedre Skøyenvei, Oslo

Profesjonelle utbyggere planla massiv utbygging av en mastodont av en boligblokk. Naboer hadde protestert og fått delvis medhold i PBE. Vi kom inn i prosjektet som verdimeglere (fredsmeglere) for å få prosjektet på skinner før kapitalkostnadene ødela det fullstendig. Vi opprettet dialog med naboer og fikk en god samarbeidsånd. Etter hvert medførte det aksept for oppføring av en boligblokk på 32 enheter som var kun noen få enheter færre enn det opprinnelige forslaget. Fra vi kom inn i prosjektet til byggearbeidene startet gikk det et snaut år.

Knutepunktfortetning, Oslo

Oppkjøp av mindre boligtomter som ble sammenføyd. Bistand byggherre i håndtering av finansieringen mens boligblokkene ble tegnet og salgstilrettelegging av disse for investorene. Prosjektet fremstår i dag som gode eksempler på fortetning.

Tomtelokalisering kulturbygg Fjordbyen, Oslo

Analysert et dusin større tomter langs fjordbyen i Oslo for offentlig plassering og utbygging i privat regi av større kulturbygg. Verdimegleren fant optimal plassering og utviklingskombinasjon med særdeles stor politisk, økonomisk og kulturell bærekraft.

Ombygging av bygård på Gimle til 5 luksusleiligheter, Oslo

Utbygger kjøpte gammel ambassadebygning på Gimle, vi kom inn og organiserte ombygging til 5 enheter. Byggherre skiftet entreprenør halvveis i byggingen og Verdimegleren fikk rollen i å roe ned gemyttene og få prosjektet på skinner og sikre ferdigstillelse og krav ovenfor kjøpere, tidligere entreprenør og byggherren.

Utviklingsanalyse av sentrumskvartal, Større norsk by

Nedslitt bygningsmasse sentralt beliggende. Vurdering av ulike byutviklingsgrep. Argumentasjon for bærekraftig byutvikling og pådriver for utvikling av bygningsmassen på ca. 10000m2 flere år i tråd med dette. I dag er de fleste råd, retningsvalg og utviklingsforslag iverksatt i ulike deler av byen med stor suksess for eierne.

Tomtetilegnelse av område med potensial for 230 boliger, Sørøst-Norge

I forbindelse med intercity utbyggingen fikk Verdimegleren i oppdrag å finne boligtomt områder og har for attraktive utbyggere og tomtebesitter sørget for og lagt forholdene til rette for et fremtidsrettet meget spennende by- og boligutviklingsprosjekt.

Tillittsbygging mellom parter i byutviklingsprosjekt, Oslo

Rådgivning, dialog og meglingstjeneste i utbyggingsprosjekt der ulike grunneiere og offentlige myndigheter stod imot hverandre med forskjellige politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle interessere. Verdimegleren fikk løftet problemstillingene til vinn vinn situasjon for alle involverte parter.

Tomteanalyse- og ervervelse for boligbygging, Oslo og Bærum

Diverse vurderinger og kalkulasjoner for bebygd og ubebygd eiendom med boligpotensial. Herunder flere ervervet, kjøpt og utviklet av diverse klienter.

Pådriver for etikk i næringslivet og bærekraftig utvikling, nasjonalt og internasjonalt

Siden 2006 har Verdimegleren vært en pådriver for etikk i næringslivet og bærekraftig utvikling. Vi etablerte den første CSR-Broker virksomheten i 2006 og i årenes løp ble dette utvidet til å være Sustainability Mediation. I 2009 ble dette arbeidet lagt inn i stiftelsen Business for Peace der Verdimegleren (Sustainability / Value Mediation) sitt bidrag var spesielt rettet mot menneskerettigheter, nominasjonsprosessen og bærekraftig utvikling. Arbeid for bærekraftig utvikling ble også utført for det offentlige fra 2012 til 2017.