Produkter og tjenester

Utvikle eiendom ?

Har du annen utfordring med eksisterende byggeprosjekt, reguleringer, byggesaksbehandling. Forholdet mellom offentlige myndigheter, utbyggere og pårørte naboer. Ta kontakt med Verdimegleren på tlf. 22 46 30 00 i dag.

–      Byggherrerepresentasjon

o  Våre medarbeidere har erfaring fra flere større og mindre utbygginger som byggherrerepresentant.

o  Lang fartstid med finansielle eiendomsinvestorer, større og mindre eiendomsutviklere. Flere blant de aller beste på sitt område i Norge.

o  Kjøpt, utviklet og videreutviklet både mindre og større eiendommer

–      Opprydding og skadebegrensning av prosjekter (som har kommet skjevt ut)

o  Av og til skjer uforutsette ting som får et prosjekt til å endre karakter og kanskje til og med stå i fare for å påføre prosjekteier/byggherre tap. Vi har lang erfaring med arbeid mot offentlige myndigheter, naboer og berørte parter slik at det potensielle tapet blir minst mulig. Samtidig er det også flere prosjekter som er snudd på en sånn måte at byggherre sitter igjen med fortjeneste.

–      Gjennomføring av problemprosjekter

o  Noen byggherrer ser allerede på forhånd at enkelte prosjekter kan stå foran store hindringer før realisasjon og ferdigstillelse. Problemløsning og større utfordringer er det vi brenner for å løse. Alt fra kommunal trenering til finansieringsutfordringer. Vi løser det for deg!

–      Reguleringsplaner

o  En viktig premiss ved eiendomsutvikling er overordnede planer og føringer. Forståelse for planenes virkning og rekkevidde er essensielt for å utvikle eiendommer optimalt.

–      Søknadsprosesser og prosedyrer

o  Med mange års erfaring fra begge sider av bordet har vi innsikt i detaljer som må være på plass for at maskineriet skal være best mulig smurt for at akkurat ditt prosjekt skal få gjennomslag hos byråkratene. Kommunale og offentlige prosedyrer er utfordrende, men morsomme å ta tak i.

Juridisk bistand

Kjøp og salg av fast eiendom kan medføre behov for juridisk rådgivning for både selger og kjøper. Selger kan trenge råd dersom salg skjer som følge av et skifteoppgjør etter separasjon og skilsmisse, eller dersom eiendommen selges som ledd i et arveoppgjør.

–      Tvisteløsning og forhandlinger

o  Noen ganger havner prosjekter i uforutsette konflikter som etterhvert kan låse seg fullstendig. Med finanskostnader og bundet kapital er det ofte hensiktsmessig å løse opp konfliktene utenom rettslige prosesser som ofte medfører år med meningsløs ørkenvandring.

–      Borettslags- og sameiebistand

o  Sitter du i et sameie- eller borettslagsstyre og har dere problemer som kan virke store? Vi hjelper dere med å arbeide i gjennom materien sluk at alle blir fornøyd til slutt

–      Etterlevelse (compliance)

o  Kunnskap om regelverk som begrenser og gir muligheter er viktig for å gjennomføre prosjekter på en hensiktsmessig og lønnsom måte.

–      Oppgjør

o  Juridisk og finansielt oppgjør via advokat med bevilling fra finanstilsynet.

Selge eiendom?

Besitter du/dere en utviklingseiendom som vurderes å selges? Verdimegleren bistår i alle ledd, med tilrettelegging og salg. Vi bistår med advokat i juridiske avklaringer, oppgjør og ulike kontraktsforhandlinger.

o  Juridisk og finansielt oppgjør via advokat med bevilling fra finanstilsynet.

Kjøpe eiendom?

Vi utfører søk oppdrag for å finne den eiendommen du ønsker. Det være seg privat bolig, utviklingseiendom eller næringslokale.

Vårt foreløpige primærområde er Oslo, Bærum og Asker, men vi gleder oss til å lete og kontakte personer i andre områdere også. Er du personlig eller selskapet du jobber i på jakt etter bolig, tomt eller utviklingseiendom? Ta kontakt med Verdimegleren på tlf. 22 46 30 00 i dag.

–      Tomtelokalisering

o  Er du på utkikk etter en tomt med spesielle kvaliteter? Vi finner den tomten til deg.

–      Mulighetsstudier

o  Har du en eiendom eller tomt og er interessert i hvordan den kan utvikles best mulig? Vi gjennomfører mulighetsstudier og gir råd om effektiv utvikling av eiendommen.

–      Reguleringsplaner

o  En viktig premiss ved kjøp av eiendom er overordnede planer og føringer. Forståelse for planenes virkning og rekkevidde er essensielt for å utvikle eiendommer optimalt. Det samme er forståelse for politiske prosesser og langsiktige prosjekter og føringer.

–      Mer effektiv produksjonslinje for søknad/godkjenning av bygg

o  Vi kan på forhånd anbefale prosessvalg for at ditt tiltak/prosjekt skal gå fortest gjennom den kommunale papirmøllen!

o  Vi taler din sak overfor det offentlige og lokaldemokratiet slik at alle prosjektets gode sider kommer frem.

–      Plan- og bygningsetaten i Oslo

o  Mange års erfaring med de fleste avdelinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo: Det være seg arbeid med: reguleringsplaner og områdeutvikling,  tomtelokaliseringsstudie, universell utforming, byggesaksbehandling, human byutvikling og miljøvennlig byliv.

Bærekraft

–      Byutviklingsproblematikk

o  I tyve år har Verdimegleren vært engasjert i bærekraftig utvikling. Det arbeidet har blitt utført fra alle sider av bordet for det offentlige og fra det private og sivile ståsted.

–      Universell Utforming

o  Like muligheter og inkludering er honnørord som har blitt gjentatt mange ganger de siste tiårene i Norge. I Verdimeglerne har vi arbeidet med universell utforming siden 2008, bygget, prosjektert og omregulert boligområder i tråd med dette.